Skip to content
board-3704100_1280

Razine otuđenosti djece Mild, moderate and severe PA - definition

Računa se da postoje tri razine otuđenosti djece od roditelja. Osobno, u mojoj priči, moja su djeca teško otuđena od mene. I na treningu za otuđene roditelje kao i na konferenciji o otuđenosti djece u Londonu srela sam samo roditelje koji imaju istu takvu djecu. Mi takvi roditelji smatrali bismo blagodatima ako bi naša djeca bila samo “malo” otuđena.

Iskreno, ne znam koji je točno službeni prijevod za razine otuđenja na hrvatskom jeziku pa ću zadržati i engleski naziv.

Mild cases of parental alienation

U blagom otuđenju od roditelja dijete odbija kontakt s roditeljem s kojim ne živi ali uživa u njemu jednom kada je uspostavljen. Dijete se može distancirati od ponižavanja tog drugog roditelja a koje je izjavljeno od strane otuđujućeg roditelja  (zlostavljača). ( Mild cases of PA(S) Darnall [71],)

In mild cases of PA(S) Darnall [71], the child refuses contact with the non-resident parent but enjoys it when contact has been made. The child can still distance himself/herself from the denigrations of that parent made by the alienating parent.

Moderate cases of parental alienation

U srednjem stupnju otuđenosti djece, umjerenom, simptomi PA su već značajnije izraženi u kontaktima kao i kod preuzimanja djece. Dijete će tvrdoglavo odbijati kontakt ali će odgovoriti pozitivno na njega jednom kada je kontakt uspostavljen i kada otuđujući roditelj ( zlostavljač ) nije prisutan. ( Moderate cases of PA(S) Worenklein [72]),

In moderate cases of PA(S) Worenklein [72], the symptoms are strongly manifest, with considerable problems in contact and handing over of the child: the child will stubbornly refuse contact, but re-spond once contact is made and when the alienating parent is absent.

Severe cases of parental alienation

U teškom stupnju otuđenosti djece od roditelja dijete će radikalno i bez objektivnog razloga odbijati kontakt s jednim roditeljem ( ocem ili majkom ) s kojim je prije bio toplo povezan jer je u sebe usadio lažni negativan osjećaj za tog roditelja.

Snaga odbijanja i stupanj negativnosti značajno variraju od nježnog do umjerenog stupnja otuđenja. Dijete manifestira ekstremno polarizirani pogled na roditelja ( crno – bijelo ). U tim slučajevima, obiteljski sud u suradnji sa specijalno treniranim stručnjakom psihologom ili terapeutom bit će konačni autoritet koji može ili prekinut proces otuđenja ( npr. određujući sankcije ili uvjerljivo najaviti mogućnost ili implementaciju prebacivanje skrbništva na drugog roditelja ). Ili ga zacementirati kroz pasivno čekanje : Ako dijete ne želi, ništa mi ne možemo učiniti. ( severe cases of PA(S) Warshak [73]),

In severe cases of PA(S) Warshak [73], the child will radically and without objective reasons refuse contact with one parent (father or mother) with whom s/he previously had a loving attachment, because s/he has internalised a false negative image of the parent. The attitude of rejection and level of negativity vary considerably between the mild and moderate forms. The child manifests an extremely polarised view of his/ her parents (black and white). In such a case, the family court in collaboration with a specially trained expert psychologist or therapist will be the final authority who can either interrupt the alienation process (for instance, with sanctions or a believable announcement or possibly implementation of custody transfer) or ensure its permanence (through passive waiting: “: “If the child does not want to, there is nothing we can do.”) [21,38,74].

Kad sam bila na treningu i konferenciji o otuđenosti djece u Londonu mi roditelji žučno smo razgovarali o ovoj temi. Zašto?

Jer smo jedino iskusili potpunu otuđenost naše djece od nas. Jedino to znamo. I kao takvi smo reagirali kada su nas stručnjaci uvjeravali da postoje prethodna dva stupnja otuđenosti. Dok smo mi i dalje tvrdili da su djecu ili otuđena ili nisu.

Osobno vjerujem da vjerojatno negdje na svijetu postoje djeca koja su samo “malo” otuđena. I voljela bih ih čuti. Da nam kažu kako su se uspjela othrvati puno većem zlu otuđenosti. Jer svaka informacija mi je putokaz prema mojoj djeci. Za koju vjerujem da će mi biti vraćena. I dušom i tijelom.

parental-alienation-syndrome-a-serious-form-of-psychological-child-abuse

 

Photo Pixabay board-3704100_1280.jpg

Prijava na newsletter

Ukoliko želite primati informacije o najnovijim objavama molim prijavite se ispod.

Uspješno ste se prijavili.

Nešto nije uredu. Pokušajte ponovo.

Send this to a friend